Statoil-styret var redd for avlytting

På grunn av avlyttingsfaren bestemte styret i Statoil på møte ihøst å ta batteriene ut av mobiltelefonene og legge telefoner ogbatterier utenfor møterommet.