Flere dødsulykker i arbeidslivet

I 2003 døde 48 personer i Norge som følge av arbeidsulykker, ifølge tall fra Arbeidstilsynet.