Ny industri med skrap fra Ekofisk

Om få veker startar førebuingane på Rauens i Vindafjord til å ta imot og plukka sundt overbygget fra Ekofisktanken.