- Forsking blir skvisa

Kvalitetsreforma for universiteta og høgskulane er først av alt ei effektivitetsreform, meiner historieprofessor Narve Bjørgo. Han spår at forskinga vil bli skvisa.