- Skam for Norge

Det er en skam at nærskipsfarten og frakt av gods mellom norske havner må skje på skip med utenlandsk flagg, mener reder/megler, Knut Wendelboe Aanensen. I går flagget han ut ett av sine fem skip på kysten.