Hver sjette bedrift tror på bemanningskutt

Nesten 50.000 små og mellomstore bedrifter tror de må kuttestillinger de neste to årene.