Oppdrett av torsk kan bli større enn laks

Innen år 2015 kan den norske produksjonen av oppdretts-torsk værestørre og viktigere enn den totale fangsten av torsk i heleNordsjøen i rekordåret 1981.