2002 ble en kraftig nedtur for norske eksportører

Olje— og gassinntektene sank betydelig og eksporten til EU-landene falt med nesten 10 prosent. Den sterke norske kronekursen er hovedgrunnen til at handelsoverskuddet sank med 27,9 milliarder i 2002.