Frøyland takket av som Tine-leder

Tines styreleder Jostein Frøyland takket i går av etter sju år — og etterlyste bedre rammevilkår for norsk melkeproduksjon gjennom jordbruksavtalen.