Ingen IOR-pris for 2002

Oljedirektoratet fant dessverre ingen verdig kandidat til prisen for økt utvinning, den såkalte IOR-prisen, for året 2002.