Kronen styrker seg igjen

Etter noen dager med kraftig svekkelse har den norske kronen igjen begynt å styrke seg.