Håpene er revidert

Fylkeskommunen og kommunene venter lite ekstra av det reviderte nasjonalbudsjettet.