Høgskolen fikk nei på dr.grad-søknad

Norgesnettrådet tilrår at Høgskolen i Stavanger (HiS) ikke tildeles selvstendig rett til å tildele doktorgrad i informasjonsteknologi foreløpig.