• Rektor Anne Lise Kristiansen Toft ved Hundsund ungdomsskole i Bærum mener digitalkravet er noe flere skoler bør tenke på for å øke rekrutteringen. Ingar Storfjell

En av fire kan tenke seg å bli lærer

Én av fire utdanningssøkere sier nå at de kan tenke seg å bli lærer. Det er en sterk økning fra bare fem år siden, ifølge Kunnskapsdepartementet (KD).