• Norsk Sykepleierforbund liker ikke forslagene om nye arbeidstidsbestemmelser i forslaget til ny arbeidsmiljølov. Bildet er fra i fjor på Stavanger Universitetssjukehus SUS. Sykepleierne er Trine Tofte og Reidun Lie. Lars Idar Waage

Regjeringen foreslår lengre vakter og høyere pensjonsalder