Nordmenn på Europa-toppen i kjøpekraft

Bare Luxembourg og Sveits har høyere BNP per innbygger i Europa enn Norge. Også når det tas hensyn til det høye norske prisnivået kommer nordmenn godt ut.