Uten lange avtaler, ingen gass

Olje— og energiministeren truer kontinentet med at mange gassfelt ikke vil bli bygd ut hvis EU forbyr Norge å inngå langsiktige kontrakter for gassalg.