Bergesen reduserer bemanningen med 600

Rederiet Bergesen skal spare 200 millionerkroner årlig, og reduserer bemanningen med 600 ansatte hovedsakelignordmenn. Samtidig skal nordmenn og briter erstattes med billigerearbeidskraft fra andre nasjoner.