Haugesund handler mest

Haugesund topper suverent oversikten overhvor det ble handlet mest pr. innbygger i 1999, med 86.840 kroner.Tallet omfatter all detaljhandel, utenom kjøretøy ogbensin.