Positive forventninger i industrien

Industriens ledere har forventninger om økt produksjon og ordretilgang i tredje kvartal, viser Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer.