13 søkere til Nordsjøtildelingene

13 selskaper har søkt om nye utvinningstillatelser i Nordsjøen. I løpet av våren 2001 vil olje— og energiministeren tildele de nye blokkene.