-Ingen særetikk for oljefondet

Det vil virke meningsløst å innføre etiske særregler foroljefondet, fastslår sentralbanksjef Svein Gjedrem. Han mener atStatens Petroleumsfond må følge de samme standarder som staten harpå andre områder.

Publisert: Publisert:
 • Ntb
iconDenne artikkelen er over 19 år gammel

Hvis Forsvaret kan handle våpen hos et internasjonalt selskap, er det vanskelig å forstå hvorfor vi ikke kan investere i samme selskap, sa Gjedrem.

Han hadde stor forståelse for finansministerens beslutning om å vurdere hele problemkomplekset på nytt, men understreket at spørsmålet er av politisk karakter.

Det viktige er ifølge sentralbanksjefen at politikerne kan komme fram til et samlende standpunkt og holde fast ved det over tid.

Innvevd Under pressekonferansen om avkastningen i Statens Petroleumsfond sa sentralbanksjefen at de statlige kjøp av verdipapirer i andre land hele tiden er underlagt de lover og regler som gjelder i vedkommende land:

Selv om vi misliker den virksomheten noen av selskapene driver, er det håpløst å identifisere hvor de svarte og hvite ridderne befinner seg. Selskapene er så innvevd i hverandre at det i praksis er håpløst for Norges Bank å skulle følge virksomheten i detalj, framholdt Gjedrem.

Samordning Sentralbanksjefen hadde derfor mer tro på at Norge forsterker sin innsats ytterligere i det samordningsarbeidet som gjøres internasjonalt. Arbeidet har mange dimensjoner fra vern om menneskerettigheter til boikottaksjoner, og virksomheten foregår i en rekke internasjonale fora.

Norske myndigheter deltar med energi og engasjement i dette arbeidet, og i den utstrekning Norge kan påvirke forhold vi finner uheldig, må det skje gjennom disse fora, mente Gjedrem.

Tre alternativer Han viste til at spørsmålet har vært drøftet både av regjeringer og i Stortinget tidligere. Også Norges Bank har deltatt i det utredningsarbeidet som er gjort. En mulighet var å velge investeringsobjekter som var etisk trygge, alternativt å legge investeringene i den type fond som kaller seg etiske. Et annet alternativ var å stemme på generalforsamlingene i de selskaper der etisk problematiske spørsmål var aktuelle.

Gjedrem sa det minst betenkelige var å stemme på generalforsamlingene, men forutsatte at det politiske miljø etablerer et konsistent regelverk for hva som er etisk og holder fast ved det over tid.

Publisert:

Les også

 1. Oljeinntektene 100 prosent over budsjett i 2000

 2. Åpner for å bruke mer oljepenger

 3. Nesten dobling av oljefondet i 2000

 4. Politikere lunkne til Alaska-modellen

 5. Oljeprisen avgjør

 6. Staten kan kjøpe tobakksaksjer og Kirken ølaksjer

Mest lest akkurat nå

 1. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

 2. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 3. Norge har mest overvekt og fedme i Norden. Disse 25 tingene skal få nordmenn til å spise sunnere.

 4. Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

 5. Fikk du med deg smellet i Gandsfjorden?

 6. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut