Anbefaler hyppige inspeksjoner

Rust kan ha gjort akslene på Signaturtogene og Flytogene mindre motstandsdyktige mot skader som blir påført dem utenfra, og disse skadene har ført til sprekker i stålet. Derfor anbefaler ADtranz hyppige inspeksjoner av de nye togene.