NHS beklager

— Vi vet at det kan være et problem at sakerstopper på fylkesnivå. Det kan vi bare beklage, sier VeraKristiansen, spesialkonsulent i Norsk helse- og sosialforbund(NHS).