Kredittilsynet setter søkelys på «grå» IT-aksjer

Kunder i aksjemarkedet er blitt lurt til å betale for høye priser på IT-aksjer, mener Kredittilsynet.