Skulestart året rundt for 6-åringar

Hå vil no leggja til rette for at elevane kan ta til på skulen den dagen dei fyller seks år.