Småbedriftsledere vil fjerne fylkeskommunen

Sju av ti ledere i norske småbedrifter mener at fylkeskommunen bør legges ned.