Olav Fjell sier nei til 440.000 kroner

Konsernsjef Olav Fjell i Statoil sier nei takk til 440.000 kroner i ekstra lønn i år. Selskapets omdiskuterte bonus-lønnsordning for 150 sjefer skal endres, men først neste år.