Fem ganger så lønnsomt å bruke gassen i Norge

Hvis bare en knapp tidel av den norske gassproduksjonen blir foredlet innenlands, vil det utløse investeringer for rundt 20 milliarder kroner.