Vil samle ledere for å se inn i fremtiden

Nærings— og handelsminister Lars Sponheim, redaktør Carsten O. Five og havseiler Knut Frostad skal trekke deltakere til Stavanger Symposium.