• Flest arbeidssøkere finnes i yrkesgruppene butikk og salgsarbeid (666 helt ledige), bygg- og anlegg (687 helt ledige) og industri (754 ledige personer). Colourbox

Flere er arbeidsløse i Rogaland

Ved utgangen av september står 5705 personer, fordelt på 3102 menn og 2603 kvinner, helt uten arbeid i Rogaland. Arbeidsløsheten er nå 2,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 1,9 prosent i september 2013.