Fra minst til størst i Shell

John Steinar Kvitvang kjempet imot da Shell-raffineriet i Sola ble lagt ned. Nå leder han det store raffineriet og mer til i Pernis utenfor Rotterdam.