Frykt for BSE gir økt fiskeeksport?

Frykten for kugalskap i Europa vil føre til økt etterspørsel etter norsk sjømat, mener Eksportutvalget for fisk.