Brus-reklame slår ut melka

Bryggeriene bruker over fem ganger så mye penger på brus-reklame som meierisamvirket Tine på markedsføring av melk.