– Mange detter av

Friår kan få positivt eller negativt utfall, ifølge Sylvia Bokn Fleck, studieveileder ved UiS.