• Thomas Førde

- Tenk sikkerhet 24 timer i døgnet!

Sikkerhet er ikke bare å forhindre de store gass-ulykkene. Hver enkelt ansatt skal daglig kunne komme like hel og frisk hjem fra jobb.