EUs straffetiltak mot norsk laks betyr lite økonomisk