Sender skiten til Austlandet

Finnøy har driftige bønder, men sørgeleg lite spreieareal. Nå vil Svein Østhus frå Fogn senda skiten austover med båt.