Fortsatt nedgang i barnehagelærerutdanningen

Søkertallene til barnehagelærerutdanningen gikk ned med 15 prosent i fjor. Dette til tross for Kunnskapsdepartementets store kampanje for å øke rekrutteringen.