Regjeringen utfordrer bøndene

Regjeringen vil kutte jordbruksstøtten med 350 millioner for å fået strammere statsbudsjett.