• Olav Stangeland og sønnen Tommy eier og driver enpreprenør-konsernet Stangeland. Jon Ingemundsen

Stangeland med kraftig resultathopp

Stangeland-konsernet oppnådde en formidabel økning i overskuddet fra 2017 til i fjor. Men eierne – far og sønn Olav og Tommy Stangeland – henter ut «bare» 30 millioner i utbytte.