Castberg-saken: – Equinor skylder på pandemien

Til olje- og energiminister Tina Bru har Equinor gitt beskjed om at pandemien er den største utfordringen til Castberg-prosjektet.

Olje- og energiminister Tina Bru har svart på Castberg-spørsmål fra SVs Lars Haltbrekken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mens Petroleumstilsynet onsdag opplyste at Equinor og Johan Castberg-prosjektet skal granskes for å finne ut hvordan de omfattende sveisefeilene kunne skje og hvorfor datafeilen i DNV Gls program Sesam Stofat ikke ble oppdaget tidligere, har Equinoir selv opplyst til olje- og energiminister Tina Bru at det er pandemien som er den største utfordringen til Castberg-prosjektet.

Etter at SVs Lars Haltbrekken har stilt flere spørsmål til Tina Bru om Castberg-prosjektet, kom Tina Bru med svar torsdag.

– Forventet mer

– Jeg hadde vel forventet å få en grundigere oppfølging av økonomien i prosjektet, men hun sier at det har vært kontakt mellom Equinor og departementet. Vil følge denne saken opp, sier Haltbrekken.

Haltbrekken hadde spurt olje- og energiminister Tina Bru om hun var informert av Equinor om Castberg-problemene, og om det var fare for tap for Equinor og om det var fare for usikkerhet knyttet til lønnsomheten i Castberg-prosjektet.

I svaret fra Tina Bru refererer Bru til at Equinor først og fremst skylder på Covid-19-pandemien for den negative utviklingen i Castberg-prosjektet, men at sveisefeil og feil i dataprogrammet fra DNV GL er underordnede faktorer.

"Med bakgrunn i den store oppmerksomheten rundt Castberg-prosjektet har Equinor informert Olje- og energidepartementet som eier om utfordringer med framdriften av prosjektet på grunn av Covid-19, og om utfordringer med sveisekvalitet og software-program. Equinor opplyser at det er pandemien og de strenge smitteverntiltakene ved verftene som er den største utfordringen utbyggingsprosjektet står overfor", skriver Tina Bru i svaret til SVs Lars Haltbrekken.

– Equinor skylder på viruset. Jeg mistenker at problemene skyldes andre ting enn viruset, men at de bruker det nå for det det er verdt, sier Haltbrekken og legger til:

Bru sier at det kommer en runde på dette i Statsbudsjettet, men Stortinget må få en gjennomgang av denne saken. Både når det gjelder sikkerhet, men vi er også nødt til å få en runde på lønnsomheten i prosjektet. Det er ingen tvil om at lønnsomheten svekkes med de feilen som er gjort og de overskridelsene som kommer.

– Nå er spørsmålet å se hvor stor lønnsomheten er sammenlignet med det som ble lovet da Stortinget behandlet saken i 2018.

– Velferdsstaten tar risikoen

Den gang var balanseprisen på 31 dollar fatet for Johan Castberg-utbyggingen. I dag er oljeprisen litt over 43 dollar fatet. Det er usikkert hvordan utsiktene for Castberg-lønnsomheten blir når overskridelsene i prosjektet offentliggjøres i regjerings forslag til statsbudsjett for 2021 i starten av oktober. 

– Vi frykter at staten blir sittende med regningen, akkurat som i Goliat-utbyggingen. Dette viser nok en gang at vi må gjøre noe med skattereglene for oljeselskapene, slik at det ikke er den norske velferdsstaten som tar risikoen, sier Haltbrekken.

Publisert: