Statoil håper oljekonflikten blir løst

Statoil håper det ikke blir noe av den varslede opptrappingen av streiken som rammer kaianlegget på Mongstad. Det var kontakt mellom partene søndag.