Slurver med patentbeskyttelse

Mange bedrifter i Rogaland har ikke tatt patent på sine løsninger.Det kan være en vanskelig vurdering hvorvidt en skal patentere etprodukt. Et patent kan være det som får uhederlige til å kopieredin gode idé.