- Kvinner hever kompetansen

Kvotering av kvinner til norske bedriftsstyrer kan føre til at allestyremedlemmer i norske bedrifter blir bedre kvalifisert.