Godt år for Solstad Offshore

Solstad Offshore fikk et driftsresultat etter avskrivninger på 357 millioner kroner i fjor.