Ingen kontakt i sykepleierstreiken

Det var ingen kontakt mellom sykepleierne og Arbeidsgiverforeningen NAVO mandag. Sykepleierstreiken medfører foreløpig ingen fare for pasientenes liv og helse.