- Ryfylkesamarbeidet kan godt krympes

— Det er store penger å spare på sammenslåing av interkommunale selskaper i Ryfylke, mener Arne Kleppa.