Aftenbladet beklager

Aftenbladet offentliggjorde torsdag 29. mars en artikkel om toulike forsikringstilbud til samme samboerpar. I artikkelen hevdesdet at forsikringsselskapet Vesta forskjellsbehandler kunder ut fraom de har norske eller utenlandske navn.