Oljeinntekter langt foran budsjett

Hvis oljeprisen blir liggende på samme nivå hele året, vil StatensPetroleumsfond få tilført om lag 55 milliarder kroner mer ennbudsjettert i 2001 !